NaMensU helpt u graag bij
 • bewindvoering
 • mentorschap
 • curatele

Client?

Ga direct door naar de inlogpagina

Wie is NaMensU:

NaMensU richt zich op cliënten die behoefte hebben aan een mentor, bewindvoerder en/of curator. Het menselijk aspect is de basis van het bedrijf. We handelen namens U.

Onze visie:

We hechten veel waarde aan een respectvolle benadering, oprechtheid, discretie, het nakomen van afspraken, ontwikkeling, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en zelfstandigheid waarbij we transparant werken. NaMensU staat voor persoonlijke betrokkenheid met gepaste zakelijkheid.

We vinden het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf kan bepalen en kan handelen binnen zijn/haar mogelijkheden. De individuele mogelijkheden staan voorop waarbij we een persoonlijke ontwikkeling op meerdere manieren stimuleren. NaMensU vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van de directe leefomgeving van de cliënt. Daar waar nodig is, zullen we advies vragen aan direct betrokkenen zoals hulpverleners, persoonlijk begeleiders, sociale omgeving etc. We willen hierbij benadrukken dat het belang van de cliënt altijd voorop staat.

Wie zijn de mensen achter NaMensU:

NaMensU is gevestigd in Druten en wordt gevormd door Edith Steffens en Rutger Vogelpoel.

Edith heeft afgelopen jaren verschillende werkervaringen opgedaan in diverse situaties met mensen met een verstandelijke en/of een meervoudige beperking. Sinds 2001 is ze als docent werkzaam op een ZMLK-school.

Rutger heeft zijn dienstplicht vervuld bij het Korps Commando Troepen in de rang Sergeant. Daarna heeft hij als sportinstructeur en groepsleider gewerkt in verschillende justitiële instellingen. Sinds 2003 is hij werkzaam in de financiële branche waar hij sinds 2008 zijn eigen bedrijf op dit gebied is gestart.

Binnen het bedrijf NaMensU laten we deze twee werelden bij elkaar komen.

Wilt u een afspraak met ons of meer informatie?  Neem dan contact met ons op!  Bel ons op 0487-745012 of mail naar info@namensu.nl

Tarieven NaMensU

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks vastgesteld. De tarieven worden kenbaar gemaakt in de Staatcourant.

Zie hier onze actuele tarieven: Tarieven naMensU 2020

Tarieven NaMensU

Bij de pagina’s Bewindvoering, Mentorschap  & Curatele vindt u ook de de actuele tarieven .

 • Onze tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’
 • Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149
 • Voor meer informatie over de tariefswijziging per jaar, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, kan de cliënt  in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en/of mentorschap en curatorschap. Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Bereikbaarheid NaMensU

De communicatie kan op de volgende manieren plaats vinden: telefonisch, per mail, per post, of in een persoonlijk gesprek. De manier waarop er wordt gecommuniceerd, hangt af van de informatie en het doel.

Telefonische bereikbaarheid:

Elke werkdag is NaMensU telefonisch te bereiken op het volgende telefoonnummer:

Voor cliënten en/of direct betrokkene: Van 11.00-14.00 uur:   0487-506784

Voor hulpverleners/instanties : Van 9.00-17.00 uur: 0487-506784

Mocht NaMensU niet in de gelegenheid zijn om mensen te woord te staan, dan zal de beller een antwoord bericht krijgen met de vraag om de voicemail in te spreken. Wij bellen u dan z.s.m. terug.

Email:

U kunt ons ook bereiken door een email te sturen naar:

info@namensu.nl

Postadres:

NaMensU

Postbus 99

6650 AB Druten

 

 

 

Veel gestelde vragen in praktijk

Wat is het verschil tussen curatele en onderbewindstelling?

 • Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

 • Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

 • Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

 • Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor het verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn:

 • wettelijke vertegenwoordigers;
 • ouder(s) met gezag;
 • voogd.

Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt.

Hoe lang duurt een uitspraak / beschikking van de rechtbank?

Dit verschilt sterk per zaak. Het hangt af van de procedure en/of de formulieren volledig en juist zijn ingevuld.

Wanneer eindigt een maatregel?

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap eindigen als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen.

Zijn de redenen voor de maatregel er niet meer? Dan heft de rechter deze op. Bijvoorbeeld als:

 • de persoon weer zelf de eigen belangen kan behartigen (eventueel met hulp van anderen);
 • voortzetting van de maatregel niet zinvol is;
 • de persoon overlijdt;
 • de door de rechter uitgesproken periode voorbij is.

Verder eindigt de curatele bij vervanging door een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Andere redenen voor de beëindiging van hun taak zijn het ontslag of het overlijden van de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder.

Eindigt een curatele of beschermingsbewind als de cliënt wordt toegelaten in de wetschuldhulpverlening (WSNP) ?

Nee, de curatele of beschermingsbewind maatregel vervalt niet. De curator of bewindvoerder oefent zijn eigen bevoegdheden uit. Dit is naast de bewindvoerder(schuldhulpverlener) die door de rechtbank in de schuldsaneringsprocedure is benoemd.

Kan ik van curator, mentor of bewindvoerder wijzigen?

Ja, het is mogelijk om van curator, mentor of bewindvoerder te wijzigen. U kunt de beschermingsmaatregel omzetten (laten aanpassen) als deze te licht of te zwaar is. Dit dient via de rechter te worden bepaald.

Hoe gaat het met de uitnodiging voor de zitting?

De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de volgende personen;

 • verzoeker
 • betrokkene
 • voorgestelde bewindvoerder
 • belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij dat niet wil)

Het kan zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het aanvraagformulier staan vermeld. In de uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting. Bent u verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Er kan gekeken worden naar een andere datum. Wanneer u als verzoeker – zonder een reden door te geven – niet bij de zitting aanwezig bent, dan kan uw verzoek worden afgewezen!

without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/domains/namensu.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off