NaMensU helpt u graag bij
 • bewindvoering
 • mentorschap
 • curatele

Client?

Ga direct door naar de inlogpagina

Wie is NaMensU?

NaMensU richt zich op mensen die behoefte hebben aan een mentor, bewindvoerder en/of curator. Het menselijk aspect staat bij ons altijd centraal. We handelen namens U.

Onze visie

NaMensU staat voor persoonlijke betrokkenheid met gepaste zakelijkheid. We hechten veel waarde aan:

 • Een respectvolle benadering
 • Oprechtheid
 • Discretie
 • Het nakomen van afspraken
 • Ontwikkeling
 • Rechtvaardigheid
 • Betrouwbaarheid
 • Zelfstandigheid
 • Een transparante werkwijze

Kernwaarden NaMensU

We vinden het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf kan bepalen en handelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Het draait daarbij vooral om het individu, waarbij we de persoonlijke ontwikkeling op meerdere manieren stimuleren. NaMensU vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van de directe leefomgeving van de cliënt. We winnen daarom advies in bij direct betrokkenen zoals hulpverleners, persoonlijk begeleiders en vrienden/familie. Het belang van de cliënt staat bij ons altijd voorop.

Wie zijn de mensen achter NaMensU?

NaMensU is gevestigd in Druten en wordt geleid door Edith Steffens en Rutger Vogelpoel.  In half november 2015 is het bedrijf Namensu  Vof opgericht. Vervolgens de vereiste studies gevolgd, toen ook aan alle wettelijke kwaliteitseisen werd voldaan en alles was goedgekeurd door de rechtbank zijn ze in begin 2017 daadwerkelijk gestart als professioneel bewindvoerder/mentor.

Edith heeft de afgelopen jaren in meerdere functies ervaring opgedaan met mensen met een verstandelijke en/of een meervoudige beperking. Sinds 2001 is ze als docente werkzaam op een ZMLK-school. Vanaf 2017 is daar ook  met bewindvoering en mentorschap bijgekomen

Rutger heeft zijn dienstplicht vervuld bij het Korps Commando Troepen in de rang Sergeant. Daarna heeft hij als sportinstructeur en groepsleider in verschillende justitiële instellingen gewerkt. Sinds 2003 is Rutger werkzaam in de financiële sector en zo ook in contact gekomen met bewindvoering en mentorschap

We passen onze gezamenlijke ervaringen en kennis toe binnen NaMensU.

Contact

Wilt u een afspraak met ons of informatie ontvangen?  Neem dan gerust contact met ons op via 0487-745012 of info@namensu.nl.

Tarieven NaMensU

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks vastgesteld. Ze worden ook kenbaar gemaakt in de Staatscourant.

tarieven Namensu 2024

tarieven Namensu 2023

U kunt de actuele tarieven van NaMensU daarnaast ook inzien op de pagina’s Bewindvoering, Mentorschap en Curatele.

 

Aanvullende opmerkingen

 • Onze tarieven worden afgerond op 1 decimaal achter de komma, conform ‘Art. 13 regeling Beloning’
 • Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149
 • Voor meer informatie over de tariefswijziging per jaar, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900

 

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, komt de cliënt in aanmerking voor bijzondere bijstand door bewindvoering, mentorschap en/of curatorschap. Bovenstaande kosten worden dan helemaal of gedeeltelijk vergoed.

Bereikbaarheid NaMensU

Wij zijn telefonisch, per mail of per post bereikbaar. Daarnaast staan wij u graag in een persoonlijk gesprek te woord. De wijze van communicatie hangt mede af van het doel en de inhoud van het gesprek.

Telefoon

NaMensU is elke werkdag telefonisch te bereiken op nummer 0487-745012, op de volgende momenten:

 • Voor cliënten en direct betrokkenen:     11.00 uur – 14.00 uur
 • Voor hulpverleners en instanties:           9.00 uur – 17.00 uur

 

Wanneer wij telefonisch niet bereikbaar zijn, dan kunt u een terugbelverzoek achterlaten. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

E-mail

U kunt ons ook bereiken op mailadres info@namensu.nl

Postadres

NaMensU
Postbus 99
6650 AB Druten

 

 

 

Wat is het verschil tussen curatele, bewindvoering en mentorschap?

 • Curatele wordt ingezet bij financiële en persoonlijke beslissingen.

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het centraal curatele- en bewindregister (CCBR).

 • Bewindvoering wordt ingezet bij financiële beslissingen.

Bewindvoering is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Een bewindvoerder helpt mensen die onnodig veel geld verspillen of problematische schulden hebben. Deze bewinden staan in het centraal curatele- en bewindregister (CCBR).

 • Mentorschap wordt ingezet bij persoonlijke beslissingen.

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Wanneer is iemand handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam?

Iedereen van 18 jaar of ouder is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor het verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn:

 • Wettelijke vertegenwoordigers
 • Ouder(s) met gezag
 • Voogd

 

Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld het huren/kopen van een huis, of het afsluiten van een telefoonabonnement. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam, tenzij de wet anders bepaalt.

Hoe lang duurt een uitspraak / beschikking van de rechtbank?

Dit verschilt per zaak. Het hangt af van de procedure en van de volledigheid en correctheid van de ingevulde formulieren.

Wanneer eindigt een maatregel?

Een ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap eindigt als de persoon om wie het gaat weer zelf zijn of haar eigen belangen kan behartigen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen. Wanneer er geen redenen meer zijn voor de maatregel, dan heft de rechter deze op. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer:

 • De persoon weer zelf zijn/haar eigen belangen kan behartigen (eventueel met hulp van anderen)
 • Voortzetting van de maatregel niet zinvol is
 • De persoon overlijdt
 • De door de rechter uitgesproken periode voorbij is

 

Verder eindigt de curatele als deze wordt omgezet naar een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap wanneer deze overgaat naar een ondercuratelestelling.

Een andere reden voor de beëindiging van de maatregel is het ontslag of het overlijden van de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder.

Eindigt een curatele of beschermingsbewind als de cliënt wordt toegelaten tot de wetschuldhulpverlening (WSNP)?

Nee, de curatele- of beschermingsbewindmaatregel vervalt niet. De curator of bewindvoerder oefent zijn eigen bevoegdheden uit. Deze bevoegdheden vinden plaatst naast de activiteiten van de bewindvoerder (schuldhulpverlener), die door de rechtbank in de schuldsaneringsprocedure is benoemd.

Kan ik van curator, mentor of bewindvoerder wijzigen?

Ja, het is mogelijk om van curator, mentor of bewindvoerder te wijzigen. U kunt de beschermingsmaatregel omzetten of laten aanpassen, wanneer deze te licht of te zwaar is. De rechter beslist hier uiteindelijk over.

Hoe verloopt de uitnodiging voor de zitting?

De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de volgende personen:

 • Verzoeker
 • Betrokkene
 • Voorgestelde bewindvoerder
 • Belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij dat niet wil)

 

Het kan zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het aanvraagformulier staan vermeld. In de uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting. Bent u verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de griffie. U kunt dan in overleg een andere datum vastleggen. Wanneer u als verzoeker – zonder een reden door te geven – niet bij de zitting aanwezig bent, dan kan uw verzoek worden afgewezen.

without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off